De jaarlijkse bijeenkomst van CAANS/ACAEN zal plaatsvinden in Vancouver, Brits-Columbia, Canada, op 1-2 juni 2019, samenvallend met het Congress of the Social Sciences and Humanities. De University of British Columbia, die het Congress 2019 organiseert, heeft als thema gekozen “Circles of Conversation/ Cercles de conversation.

Wij nodigen u uit tot het indienen van voorstellen voor presentaties die ingaan op het congresthema of op enig ander onderwerp gerelateerd aan de neerlandistiek in brede zin, zoals: taal, literatuur, cultuur, geschiedenis, kunst en kunstgeschiedenis, politiek, enz. Presentaties duren 20 minuten plus 10 minuten voor vragen en discussie, en kunnen in het Engels, Frans of Nederlands gegeven worden.

Stuur uw titel en een korte samenvatting (150-300 woorden, exclusief eventuele referenties) VÓÓR 15 MAART 2019 (poststempel of e-mail datum) aan:

Dr. Tanja Collet

Department of Languages, Literatures and Cultures

University of Windsor

401 Sunset Avenue

Windsor ON N9B 3P4

Canada

E-mail tcollet@uwindsor.ca

Het indienen van voorstellen per e-mail heeft de voorkeur. Stuur uw samenvatting als een e-mail attachment, bij voorkeur in Word of als pdf. Voeg de volgende informatie toe op een aparte pagina of in de e-mail zelf:

  • Uw naam en titel
  • Uw academische of professionele positie (voor zover van toepassing)
  • Uw volledige adres
  • Uw telefoon- en/of faxnummer
  • Uw e-mailadres
  • De titel van uw bijdrage
  • Details van benodigde extra audiovisuele of andere technische ondersteuning (alle sprekers hebben beschikking over een computer, laptop-aansluiting, data projector, scherm, geluidssysteem, en internet-aansluiting)

Het programma van de conferentie zal begin april 2019 worden gepubliceerd via de CAANS/ACAEN website (www.caans-acaen.ca) en in de CAANS/ACAEN nieuwsbrief van april 2019.

Goedgekeurde presentaties zullen opgenomen worden in de conference proceedings die in de Canadian Journal for Netherlandic Studies (CJNS) zullen gepubliceerd worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitster van de programmacommissie:

Tanja Collet

tcollet@uwindsor.ca

+1-519-253-3000

 

Comments

  1. There are no comments yet.

Leave a Comment